Vedaja vastutus

Kauba transpordil tekkinud kauba kahju puhul on kauba omanikul nõudeõigus vedaja vastu. Vedaja vastutuskindlustuse puhul tuleb silmas pidada järgmist:

 

« Autotranspordis on vedaja vastutus kuni 8.33 SDR brutokilo kohta - ehk umbes 10 USD kauba brutokilo kohta (CMR kindlustus)

 

« Meretranspordis on vedaja vastutus 2 SDR brutokilo kohta

 

« Õhutranspordis on vedaja vastutus piiratud maksimaalselt 16,67 SDR ehk umbes 20 USD kauba brutokilo kohta (AWB kindlustus)

 

Hüvitiste määrade piirangutele hõlmab vedaja vastutus ainult vedaja süü tõttu tekkinud kahjusid. Vedaja ei jää kahju tekkimises vastutavaks, kui kahju tekkis asjaoludel, mida vedaja ei saanud vältida.

 

Kui Teie kauba väärtus ületab vedaja vastutuse piirmäärasid, siis soovitame tellida kaubale täis veosekindlustus. Vajadusel vahendame veoste täiskindlustust.